REKRUTACJA 2019/2020uczniowie » samorząd

Samorząd Uczniowski

Regluamin Samorządu Uczniowskiego
(pobierz)Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Joanna Mikołajewska
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Wiktoria Barszcz
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Natalia Perzanowska
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Michał Ciszek
Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Paweł Rosa
Przedstawiciel Gimnazjum
Dominik Maciejewski
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Pani Małgorzata Olbryś


Naszymi głównymi celami jest promowanie i pogłębianie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i własnych pomysłów, podejmowanie wspólnych decyzji w sprawach szkoły oraz organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole.