REKRUTACJA 2019/2020szkola » Brak treści o podanym ID

Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na lata 2012-2015"

Od początku roku szkolnego 2012/2013 Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie uczestniczy w opracowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej "Programie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na lata 2012 - 2015". Projekt realizowany pod auspicjami Ministerstwa Sportu i Turystyki to nowatorska inicjatywa, która przy wykorzystaniu innowacyjnych technik wdraża system nauki jednej z najbardziej popularnych wśród młodzieży dyscyplin sportowych oferując kompletne instrumentarium oparte o najnowocześniejsze doświadczenia szkoleniowe polskich i zagranicznych trenerów. Zasadniczymi elementami programu są Siatkarskie Ośrodki Szkolne zlokalizowane na terenie wszystkich województw, które skupiają najzdolniejszą siatkarską młodzież oraz portal Młodzieżowa Akademia Siatkówki. Portal służy całemu środowisku związanemu z siatkówką dzieci i młodzieży i - co najważniejsze -- może być wykorzystywany przez wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Obecnie programem objęci są chłopcy Gimnazjum Sportowego w naszej szkole. Więcej informacji można znaleźć na portalu Młodzieżowa Akademia Siatkówki.