REKRUTACJA 2019/2020szkola » rekrutacja

Rekrutacja dla absolwetnów szkoły podstawowejTerminy rekrutacji do Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

Prezentacja dot. rekrutacji rocznika 2019/2020


Oferta kształcenia

Kryteria rekrutacji

Zarządzenie nr 20
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 28.02.2019 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach