REKRUTACJA 2019/2020szkola » projekty, programy, innowacje

Obiekty sakralne23 maja bieżącego roku klasa II D wraz z wychowawcą wzięła udział w wycieczce szlakiem obiektów sakralnych Szczytna. Przedsięwzięcie było związane z realizowanym projektem i tematyką zajęć z wiedzy o społeczeństwie dotyczącą kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.

Kolejnymi punktami wędrówki stały się świątynie: Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowców, Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Walentego oraz Ewangelicko-Augsburska. W każdym z wymienionych miejsc zostały zorganizowane spotkania przybliżające historię, formy organizacji i życie duchowe członków wspólnoty.

Wycieczka stała się szansą na zgłębienie wielu tajemnic. Zwracano uwagę na cechy stylów architektonicznych, rzeźby, obrazy, nietypowe elementy mieszczące się wewnątrz, np. baptysterium pod posadzką, różnorodne instrumenty muzyczne, balkoniki, sale katechetyczne czy miejsca dodatkowych popołudniowych zgromadzeń wiernych.
Uczniowie poznali bliżej także przedstawicieli poszczególnych kościołów i patrzyli z podziwem na ich zaangażowanie w życie wspólnot religijnych.
Wycieczka była okazją do zwiedzenia obiektów i uświadomienia sobie, jak wiele różnych wspólnot aktywnie działa na obszarze miasta Szczytno.

Agata Kozłowska II D

Zobacz zdjęcia