REKRUTACJA 2019/2020szkola » projekty, programy, innowacje

Zrealizowane działania w ramach GEOCERTYFIKATUGospodarcze wykorzystanie surowców lokalnych dawniej i dziś (pobierz .pps)


Różnorodność form krajobrazu polodowcowego powiatu Szczytno
Utworzenie kolekcji skał i skamieniałości