REKRUTACJA 2019/2020szkola » Erasmus plus

Lekcja otwarta z języka angielskiego20 marca br. odbyły się zajęcia otwarte z języka angielskiego, które prowadziła Pani Małgorzata Bogucka.
Ich celem było zaprezentowanie sposobu wykorzystania technik komunikacyjno-informacyjnych (TIK) podczas nauki języka angielskiego, a szczególnie zagadnień gramatycznych: "By the time she arrived, he had fallen asleep. Past Perfect-review". Nauczycielka zaprezentowała techniki poznane podczas szkolenia w ramach projektu Erasmus+. Na lekcji uczniowie nie tylko powtarzali zdobyte wcześniej wiadomości, ale również ćwiczyli tworzenie bogatej wypowiedzi ustnej - relacjonowali zdarzenia, wykorzystując czasy przeszłe. Oprócz korzystania z platfomy Kahoot, uczniowie rozwiązywali zadania przy użyciu aplikacji LearningApps oraz kodów QR. Zaprezentowany został również film anglojęzyczny, na podstawie którego młodzież omawiała różnice występujące w omawianych czasach gramatycznych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie grupy językowej 2A5 oraz nauczyciele.

M.B.Zobacz zdjęcia