REKRUTACJA 2019/2020szkola » Erasmus plus

Niemiecka przygoda w DüsseldorfieW dniu 31 lipca 2017 r. rozpoczęłyśmy dwutygodniowy kurs ("Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung Tablets, Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht") w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji" z programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kurs obejmował 55 godzin i odbywał się w Instytucie Międzynarodowej Komunikacji (Institut für Internationale Kommunikation e. V) w Düsseldorfie. Celem kursu było zdobycie wiedzy na temat nowych metod nauczania przy użyciu technik komputerowych, wymiana doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami z innych krajów oraz rozwijanie własnych umiejętności językowych.

Zajęcia odbywały się w nowocześnie wyposażonych salach do nauki języków obcych oraz prowadzone były przez profesjonalnych lektorów. Bogaty program kulturalny oraz wyjazdy realioznawcze do Luxemburga i Kolonii umożliwią nam przekazanie uczniom różnorodnej wiedzy na temat krajów obszaru niemieckojęzycznego z jego cechami narodowymi i regionalnymi.

Doskonalenie zawodowe poprzez udział w programie Erasmus+ przyczyniło się do podniesienia naszych kompetencji językowych, zwiększenia umiejętności na temat stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z placówek europejskich.

Anna Kowalska, Katarzyna Krassowska, Iwona DziąbaZobacz zdjęcia