REKRUTACJA 2019/2020szkola » Erasmus plus

Z erasmusem po europie
- konfernecja podsumowująca projekt "Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji"19.06.2018 r. w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie odbyła się konferencja metodyczna w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji” realizowanego przez ZS nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w ramach akcji KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+.

Prelegentami konferencji były: pani dyrektor dr Mariola Jaworska, pani wicedyrektor Anna Kowalska, kierownik projektu pani Monika Chorążewicz oraz nauczycielki panie Katarzyna Krassowska, Iwona Dziąba, Mariola Sypniewska, Ewa Enerlich, Małgorzata Bogucka oraz Małgorzata Olbryś. W trakcie konferencji metodycznej nauczycielki przybliżyły tematykę odbytych mobilności zagranicznych oraz podzieliły się wiedzą w trakcie warsztatów.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie, pani dr Mariola Jaworska podkreśliła znaczenie ciągłego kształcenia się nauczycieli oraz wyraziła uznanie dla metod stosowanych przez nauczycieli w naszej szkole będących efektem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń w ramach programu.

Ponadto opracowany przez nauczycieli katalog narzędzi edukacyjnych, przygotowany w oparciu o zdobytą w trakcie mobilności wiedzę, został wręczony wszystkim uczestnikom konferencji w pakiecie konferencyjnym.

Nauczyciele wyciągnęli wnioski końcowe dotyczące projektu. Podkreślili, że uczestnictwo w mobilnościach zagranicznych oraz wzmocnienie warsztatu metodycznego i kompetencji językowych nauczycieli przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz poszerzenia międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z placówek europejskich.

Zobacz zdjęcia