REKRUTACJA 2019/2020szkola » Erasmus plus

Lekcje otwarte22 marca 2018 r. pani Anna Sarbiewska przeprowadziła lekcję otwartą dla uczniów grupy językowej 2A2 oraz nauczycieli języków obcych, uczących w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie. Kolejne dwie godziny zajęć odbyły się 23.04.2018. Zajęcia były skierowane do uczniów gimnazjów powiatu szczycieńskiego oraz nauczycieli tych szkół. Ich celem była nauka oraz ćwiczenie umiejętności wykorzystania w konwersacjach idiomów, które są w stałym użyciu w języku angielskim w Wielkiej Brytanii. Uczniowie zdobywali nowe wiadomości, wykorzystując takie środki dydaktyczne jak: prezentacja multimedialna, film z internetowych zasobów brytyjskiego czasopisma "Daily Mail", karty pracy oraz gra językowa. W trakcje szkolenia językowo-metodycznego w Oxfordzie 10-21.07.2017 w ramach projektu Erasmus+, nauczycielka języka angielskiego odświeżyła i zdobyła nowe wiadomości językowe oraz metodyczne.

Nowo nabyta wiedza pozwoliła uatrakcyjnić jej lekcje pod względem metodycznym a także merytorycznym.Zobacz zdjęcia