REKRUTACJA 2019/2020szkola » Erasmus plus

Informacje o projekcieOd 1 stycznia 2014 roku został uruchomiony program Erasmus+. W konkursie 2016 o dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” ubiegało się 695 placówek oświatowych, z czego wparcie otrzymały 152 szkoły.
Założeniem projektu "Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji" jest podniesienie kompetencji metodyczno-językowych nauczycieli języków obcych.
Koordynatorem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie jest Pani Monika Chorążewicz.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 16 585 euro 3 nauczycieli języka niemieckiego wyjedzie do Berlina, po 2 nauczycieli języka angielskiego na Maltę i do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń metodyczno-językowych.
Projekt, który będzie realizowany przez 24 miesiące w okresie 01.09.2016 - 31.08.2018 nie tylko poprawi umiejętności językowe i przygotowanie metodyczne nauczycieli, ale przede wszystkim pozwoli im otworzyć się na nowe możliwości, nawiązać znajomości z nauczycielami z innych krajów oraz zdobyć wiedzę niezbędną do przygotowania projektów mających na celu mobilność uczniów. Bez wątpienia nowoczesne metody nauczania, w które zostaną wyposażeni nauczyciele języków obcych wzbogacą ofertę Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie dla potencjalnych partnerów wymiany oraz pozwolą uczniom opanować język obcy w stopniu komunikatywnym. Uczestnictwo w mobilnościach zagranicznych oraz wzmocnienie warsztatu metodycznego i kompetencji językowych nauczycieli przyczynią się do stworzenia wizerunku szkoły jako miejsca, gdzie zdobywanie wiedzy w praktyczny sposób staje się przepustką do lepszego życia.

Monika Chorążewicz