REKRUTACJA 2019/2020szkola » Erasmus plus

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w programie Erasmus+
O projekcie


Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki rekrutacjiWydarzenia:Sobieski podbija Barcelonę

Szkolenie w Wielkiej Brytanii

Niemiecka przygoda w Düsseldorfie

Sobieski w Oxfordzie

Sobieski na Malcie


Działania upowszechaniające:

Lekcje otwarte i zajęcia wartsztatowe prowadzone przez nauczycieli uczestniczących w mobilnościach zagranicznych


Lekcja otwarta z języka angielskiego
"By the time she arrived, he had fallen asleep. Past Perfect-review" (Małgorzata Bogucka)


Lekcja otwarta z języka angielskiego
"Quizlet –ciekawa aplikacja do nauki języka?" (Mariola Sypniewska)


Lekcje otwarte z języka angielskiego
(Anna Sarbiewska)


Po powrocie z kursów metodyczno-językowych uczestnicy projektu podczas Rad Pedagogicznych przedstawili relacje z wyjazdów m. in. w filmach i prezentacjach promocyjnych:


Barcelona - Hiszpania (M. Olbryś)

Düsseldorf - Niemcy (I. Dziąba, A. Kowalska, K. Krassowska)

Oxford (A. Sarbiewska)

Malta (E. Enerlich, M. Bogucka)

Norwich (M. Sypniewska)

Konferencja podusmowująca projekt "Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji
09.06.2018 r.
Rezultaty projektu:


Metody i narzędzia poznane na kursie metodyczno - językowym "Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung Tablets, Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht" w ramach programu Erasmus +
(I. Dziąba, A. Kowalska, K. Krassowska)


Metody i narzędzia poznane na kursie metodyczno - językowym "Video and Image in Language Teaching" w Norwich w ramach programu Erasmus+
(M. Sypniewska)


Metody i narzędzia poznane na kursie metodyczno - językowym "Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom" w Oxfordzie w ramach programu Erasmus+
(A. Sarbiewska)
KATALOG NARZĘDZI I METOD NAUCZANIA
OPRACOWANY PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJKETU