REKRUTACJA 2019/2020szkola » Brak treści o podanym ID

Wyjazd uczestników projektu "Przez eksperyment do przyszło ści” do w TVP i Polskiego Radia

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Przez eksperyment do przyszłości" 4 maja 2017 roku została zorganizowana wycieczka do Warszawy. Uczniowie klas I i II liceum mieli okazję poznać od kuchni pracę w Telewizji i w Polskim Radiu.

Na początku zwiedzaliśmy pomieszczenia Telewizji, gdzie są nagrywane programy. Najważniejsze elementy to: światło, d źwięk i obraz. Pó źniej zobaczyliśmy miejsca nagrań programów: "Świat się kręci" oraz "Pytanie na śniadanie". W budynku TVP było też małe muzeum, w którym obejrzeliśmy urządzenia wykorzystywane dawniej przy realizacji programów, np., kamery, gramofony, maszyny do zapisywania filmów na taśmach, projektory i stare telewizory.

Po półgodzinnej przerwie na obiad przeszliśmy do Polskiego Radia. Przewodnik, na co dzień radiowiec, oprowadzał nas po poszczególnych pomieszczeniach oraz przekazywał ciekawostki o swojej pracy. Podkre ślał, że w tym zawodzie poczucie czasu jest najważniejsze. W zwiedzanym budynku przy ul. Niepodległości są studia nagrań programu I, II I IV. Program III ma swoją siedzibę przy ul. Myśliwieckiej.

Opowieść o Polskim Radiu przewodnik zakończył w studiu im. Władysława Szpilmana. Pokrótce przybliżył nam historię radia i podkreślił rolę posługiwania się poprawną polszczyzną w pracy dziennikarza, szczególnie dziennikarza radiowego.


Paulina Pac 1bZobacz zdjęcia z wizyt studyjnych