2d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chemia-5/5 #2CH 2 fizyka-1/5 #2F 64
geografia-2/5 #2G 26
historia-3/5 #2H 27
wos-4/5 #2W 40
fizyka-1/5 #2F 64
geografia-2/5 #2G 26
historia-3/5 #2H 27
wos-4/5 #2W 40
chemia-5/5 #2CH 2 matematyka Ku 46
2 8:50- 9:35 h i s Bu 40 fizyka-1/5 #2F 64
geografia-2/5 #2G 26
historia-3/5 #2H 27
wos-4/5 #2W 40
fizyka-1/5 #2F 64
geografia-2/5 #2G 26
historia-3/5 #2H 27
wos-4/5 #2W 40
chemia-5/5 #2CH 2 fizyka-1/5 #2F 64
geografia-2/5 #2G 26
historia-3/5 #2H 27
wos-4/5 #2W 40
3 9:45-10:30 j.niemiecki-1/8 #2N1 2
j.angielski-2/8 #2A2 46
j.angielski-3/8 #2A3 57
j.niemiecki-4/8 #2N4 5
j.angielski-5/8 #2A5 45
j.angielski-6/8 #2A6 59
j.angielski-7/8 #2A7 40
j.niemiecki-8/8 #2N8 26
j.angielski-1/8 #2A1 26
j.niemiecki-2/8 #2N2 41
j.angielski-3/8 #2A3 59
j.angielski-4/8 #2A4 62
j.angielski-5/8 #2A5 45
j.angielski-6/8 #2A6 57
j.niemiecki-7/8 #2N7 5
j.angielski-8/8 #2A8 2
j.niemiecki-1/8 #2N1 2
j.angielski-2/8 #2A2 60
j.angielski-3/8 #2A3 57
j.angielski-4/8 #2A4 62
j.niemiecki-5/8 #2N5 45
j.niemiecki-6/8 #2N6 5
j.angielski-7/8 #2A7 27
j.niemiecki-8/8 #2N8 4
j.angielski-1/8 #2A1 62
j.niemiecki-2/8 #2N2 48
j.niemiecki-3/8 #2N3 2
j.niemiecki-4/8 #2N4 29
j.angielski-5/8 #2A5 45
j.angielski-6/8 #2A6 57
j.niemiecki-7/8 #2N7 5
j.angielski-8/8 #2A8 30
godz.wych EG 59
4 10:40-11:25 j.angielski-1/8 #2A1 62
j.angielski-2/8 #2A2 46
j.niemiecki-3/8 #2N3 2
j.angielski-4/8 #2A4 64
j.angielski-5/8 #2A5 45
j.niemiecki-6/8 #2N6 5
j.angielski-7/8 #2A7 40
j.niemiecki-8/8 #2N8 26
j.angielski-1/8 #2A1 26
j.niemiecki-2/8 #2N2 41
j.angielski-3/8 #2A3 59
j.angielski-4/8 #2A4 62
j.angielski-5/8 #2A5 45
j.angielski-6/8 #2A6 57
j.niemiecki-7/8 #2N7 5
j.angielski-8/8 #2A8 2
j.angielski-1/8 #2A1 62
j.angielski-2/8 #2A2 57
j.niemiecki-3/8 #2N3 2
j.angielski-4/8 #2A4 56
j.niemiecki-5/8 #2N5 45
j.niemiecki-6/8 #2N6 5
j.angielski-7/8 #2A7 27
j.niemiecki-8/8 #2N8 4
przyroda BP 26 j.niemiecki-1/8 #2N1 40
j.angielski-2/8 #2A2 2
j.angielski-3/8 #2A3 57
j.niemiecki-4/8 #2N4 41
j.niemiecki-5/8 #2N5 45
j.angielski-6/8 #2A6 62
j.angielski-7/8 #2A7 65
j.niemiecki-8/8 #2N8 5
5 11:35-12:20 h i s Bu 27 przyroda BP 26 matematyka Ku 46 j.polski EG 59 wf-1/2 KJ s.1
wf-2/2 Wr s.2
6 12:30-13:15 wf-1/2 KJ s.1
wf-2/2 Wr s.2
matematyka Ku 46 j.polski EG 59 j.polski EG 59 wf-1/2 KJ s.1
wf-2/2 Wr s.2
7 13:35-14:20 religia MZ 4 j.polski EG 59 chemia-5/5 #2CH 9 matematyka Ku 46 j.polski EG 59
8 14:25-15:10 j.polski EG 59 j.polski EG 59 chemia-5/5 #2CH 2 religia MZ 4 j.polski EG 59
9 15:15-16:00 chemia-5/5 #2CH 2        
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum