REKRUTACJA 2019/2020nauczanie » Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna
"Nauka w stanie relaksu drogą do sukcesu - innowacyjne wykorzystanie metody SITA"


Innowacja pedagogiczna "Nauka w stanie relaksu drogą do sukcesu - innowacyjne wykorzystanie metody SITA" została opracowana jako wynik zakwalifikowania Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie do drugiego etapu konkursu "Lekcja z SITA" organizowanego przez "Głos nauczycielski". Nasza szkoła została jednym z trzynastu finalistów w Polsce.

Metoda SITA, jako innowacja w dydaktyce języków obcych wprowadzona od tego roku szkolnego, pomoże nauczycielom zindywidualizować pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwiększy efektywność zapamiętywania słownictwa oraz struktur leksykalno - gramatycznych. Zajęcia relaksacyjne dla uczniów pozwolą poprawić koncentrację uwagi, zmniejszyć działania impulsywne i doprowadzić do większej kontroli w wykonywaniu zadań oraz podnieść poziom rozumienia poleceń wydanych przez nauczycieli. Wzrost motywacji oraz kompetencji językowych zwiększy wydajność komunikacyjną uczniów. Ponadto z metody SITA mogą korzystać wychowankowie Internatu, biorąc udział w organizowanych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzą panie Małgorzata Brodzik i Ewa Enerlich, zajęcia z języka niemieckiego prowadzą panie Anna Kowalska i Katarzyna Krassowska, zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków Internatu prowadzą panie Agnieszka Rybaczyk i Izabela Sadłowska, pan Piotr Lisewski i pani pedagog Bożena Gramowska prowadzą zajęcia relaksacyjne da uczniów gimnazjum.

Koordynatorkami projektu są panie Anna Kowalska i Małgorzata Brodzik.