REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Uroczyste otwarcie hali sportowej
12.10.2007 r.

(powrót)

Dnia 12. października 2007 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej.

Uroczystość prowadzili: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie - Pan Piotr Karczewski, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 - Pan Wojciech Gramowski oraz nauczycielka języka angielskiego - Pani Ewa Enerlich.

Na początku Pan Dyrektor Piotr Karczewski powitał licznie zgromadzonych gości: Pana Jarosława Matłach - Starostę Szczycieńskiego, Pana Marka Reda - Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pana Janusza Cichonia - Radnego Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, Panią Barbarę Antczak - Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Pana Leszka Dublaszewskiego - Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, Pana Kacpra Kozłowskiego - brązowego medalistę mistrzostw świata w Osace w sztafecie 4 x400 m, członków Zarządu Powiatu w Szczytnie obecnej i uprzedniej kadencji, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu Szczytno, radnych samorządu powiatowego i miejskiego oraz licznie zgromadzoną kadrę pedagogiczną ze szkół i placówek oświatowych wraz z młodzieżą.

Ponadto w uroczystości uczestniczyły osoby zaangażowane w przygotowanie, prowadzenie i wykonanie hali sportowej: Pan Krzysztof Kępczyński - Dyrektor Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego, Państwo Halina i Stefan Brzozowscy - Dyrekcja Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Hydrobud" z Ostrołęki, Pan Marek Hornziel - Inspektor Nadzoru Branży Budowlanej.

W dalszej części uroczystości Pan Wojciech Gramowski - Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie omówił i zilustrował historię budowy nowej hali sportowej.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński wyrażając zadowolenie z zakończonej inwestycji. Pokreślił również znaczenie nowego obiektu dla zapewnienia lepszych warunków pracy, kształcenia i wychowania młodzieży uczącej się w Zespole SZkół Nr 3 w Szczytnie.

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez: Pana Jarosława Matłach - Starostę Szczycieńskiego, Państwa Halinę i Stefana Brzozowskich, Panią Barbarę Antczak - Dyrektora w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty, Pana Piotra Karczewskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 oraz poświęcenie przez ks. prałata Lecha Lachowicza - proboszcza parafii pw. Św. Brata Alberta w Szczytnie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pan Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński złożył serdeczne życzenia kadrze pedagogicznej i wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych, a następnie wręczył nagrody i wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom ze szkół i placówek podległych Starostwu. Przy tej okazji również Pan Piotr Karczewski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 wręczył "nagrody dyrektora" nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

Po zakończeniu części oficjalnej młodzież przedstawiła program artystyczny.


Obejrzyj galerię zdjęć z uroczystości

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Przeczytaj otrzymane życzenia z okazji oddania do użytku hali sportowej


Aby powiększyć fotografię, kliknij na niej.