aktualności » z życia szkoły


Zajęcia profilaktyczne "Szkodliwość palenia papierosów elektronicznych i tradycyjnych"

W dniach, 15. i 22. listopada 2019 roku, odbyły się zajęcia edukacyjne na temat: „Szkodliwość palenia papierosów elektronicznych i tradycyjnych”. Szkolenie dla młodzieży poprowadziła Pani Anna Kanak, pracownik „Promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej” Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Szczytnie. Podczas spotkania młodzież uzyskała informacje o szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów, a także miała możliwość zapoznać się z urządzeniem Smokerlyzer, które służy do monitorowania zawartości tlenku węgla (CO) w wydychanym powietrzu. Pani Anna Kanak przeprowadziła badanie chętnym uczniom.

Bożena Gramowska

Zobacz zdjęcia