aktualności » z życia szkoły

Nie tylko nowa dyrekcja...

Rada pedagogiczna, która odbyła się 28 sierpnia, miała szczególny charakter z kilku powodów. Po pierwsze, było to ostatnie zebranie prowadzone przez Panią Mariolę Jaworską i jej zastępców - Annę Kowalską i Sławomira Majewskiego, ustępujących ze swoich stanowisk.

Po drugie, na spotkanie przybył Starosta Jarosław Matłach w asyście swego zastępcy Jerzego Krzysztofa Szczepanka i naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy, Rafała Kiersikowskiego, aby oficjalnie poinformować, że pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 3 będzie Pani Monika Chorążewicz, nauczycielka matematyki, informatyki, a przez ostatnich kilka lat nauczyciel bibliotekarz, autorka i współautorka unijnych projektów, realizowanych w naszej placówce. Ponadto Starosta potwierdził zgodę władz powiatu na pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora przez panią Annę Bryk, nauczycielkę informatyki i plastyki.

Oficjalna część spotkania była także okazją, aby podziękować Panu Wiesławowi Kobusowi, właścicielowi firmy prowadzącej modernizację i renowację szkolnych pomieszczeń. Wycieczka do "starych nowych" sal uświadomiła, jaki ogrom nakładów finansowych i pracy włożono w powstanie nowoczesnych i pięknych pracowni: informatyki, fizyki, matematyki, języków obcych. W ramach realizowanego projektu "Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń do pracowni językowych, matematematycznej i komputerowej, doposażono je w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Rada pedagogiczna stała się też okolicznością sprzyjającą wzajemnym podziękowaniom dotychczasowej i nowej dyrekcji oraz pozwalającą nauczycielom pożegnać ciepłymi słowami autorstwa Grzegorza Poniatowskiego odchodzącego do innej placówki oświatowej kolegę Sławomira Kuleszę.

2 września będzie początkiem nie tylko nowego roku szkolnego...an.tob

Zobacz zdjęcia