REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Ruszył nowy projekt!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazruskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt.: LABORATORIUM KOMPETENCJI - INFORMATYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH, JĘZYKOWYCH.

Projekt o wartości prawie miliona złotych realizowany w okresie 01.02.2019 - 31.07.2021 ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 104 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doposażenie szkoły w narzędzia do nauczania eksperymentalnego, narzędzia TIK oraz podwyższenie umiejętności 24 nauczycieli w zakresie nauczania aktywizującego, eksperymentalnego, wykorzsytania TIK w edukacji.

Zgodnie z harmonogramem w okresie 03-08.2019 r. w szkole zostaną przeprowadzone prace remontowe i adaptacyjne w celu utworzenia nowych pracowni: językowych, komputerowej i matematycznej, które będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szkoła zostanie wyposażona w infrastrukturę bezprzewodowej sieci internetowej oraz pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i narzędzia TIK.
W miesiacach 05-08.2019 r. nauczyciele odbędą szkolenia z zakresu nauczania aktywizującego, eksperymentalnego i wykorzyatnia narzędzi TIK w nauczaniu.
Od września 2019 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów klas 1-2 na zajęcia rozwijające z: - matematyki - języka angielskiego - języka hiszpańskiego - informatyki.

Mamy nadzieję, że nowoczesne wyposażenie szkoły, dostęp do narzędzi TIK, wyszkolona kadra nauczycielska zachęcą Was do wzięcia udziału w zajęciach projektowych, pomogą rozwinąć Wasze zainteresowania i zdobyć nowe umiejętności.

Monika Chorążewicz
Irena Dobryłko