REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Podsumowanie projektu "Przez eksperyment do przyszłości"

W okresie 01.02.2017 – 31.01.2019 r. w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie realizowany był projekt „Przez eksperyment do przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 o wartości 798 512,45 zł.
Za prawidłową realizację projektu w części merytorycznej odpowiedzialni byli powołani przez dyrektora szkoły p. Monika Chorążewicz – koordynator projektu i p. Irena Dobryłko – asystent koordynatora projektu, a w części finansowej p. Elżbieta Ferenc - specjalista ds. finansowych w projekcie oraz p. Regina Piskorska-Zabłotna – księgowa.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz w zakresie przedmiotów przyrodniczych wśród 378 uczniów klas 1-3 Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie szkoły w narzędzia do nauczania eksperymentalnego oraz podwyższenie umiejętności 12 nauczycieli w zakresie skutecznych metod nauczania.

W okresie 02-08.2017 r. w szkole utworzone zostały laboratoria chemiczne i biologiczne wyposażone w sprzęty laboratoryjne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny niezbędne do nauczania metodą eksperymentu. Szkołę doposażono w sprzęt i oprogramowanie multimedialne wspomagające nauczanie metodami aktywizującymi. W 08.2016r. 13 nauczycieli wzięło udział w 12 godzinnych szkoleniach odpowiednio „Metody aktywizujące w nauczaniu” (12 osób), „Nauczanie eksperymentalne w szkole ponadgimnazjalnej” (4 osoby).

W okresach 02-06.2017, 09.2017-06.2018, 09.2018-01.2019 realizowane były zajęciach dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie: - wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, fizyki, biologii i chemii; - rozwijające z języka angielskiego, j. niemieckiego z udziałem neative speakerów, geografii, fizyki, biologii i chemii; - zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym.
Udział uczniów w projekcie wzmocniony był działaniami dodatkowymi ściśle związanymi z realizowanymi zajęciami. W ramach projektu odbyło się:
- 11 wyjazdów edukacyjnych:
• Objazdowa wycieczka krajoznawcza po powiecie szczycieńskim (14.04.2018)
• Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie (13.05.2017, 28.10.2017, 17.11.2018)
• Muzeum Geologiczne w Warszawie (10.04.2018)
• Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (18.01.2018 r., 14.02.2018 r., 12.04.2018 r.)
• Centrum Nauki Experyment w Gdyni (29.11.2018)
• Akwarium w Gdyni (27.09.2018, 29.10.2018)
- 7 wizyt studyjnych w ramach zajęć językowych:
• Hotel „Natura Mazur” w Warchałach (20.06.2017, 21.03.2018, 14.12.2018)
• Port lotniczy „Olsztyn-Mazury” (28.04.2017, 24.11.2017, 23.11.2018)
• Zakład Meblarski „Ikea Industry w Wielbraku” (23.04.2018 r.)
- 4 wyjazdy zawodoznawcze w ramach doradztwa zawodowego: • Radio i Telewizja w Warszawie (04.05.2017 r., 03.10.2018 r.)
• Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska (30.05.2018)
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (07.06.2018)
- 8 spotkań z przedstawicielami zawodów
• 19.05.2017- z kuratorem zawodowym – p. Pawłem Oleszkiewiczem
• 26.05.2017 - z główną księgową banku Spółdzielczego w Szczytnie – p. Agatą Białobrzewską
• 01.12.2017 – z kosmetologiem – p. Angeliką Nowotką
• 23.03.2018 – z dziennikarką – p. Ewą Kułakowską
• 06.04.2018 – z muzykiem – p. Katarzyną Hain
• 20.04.2018 – z pielęgniarką – p. Wiesławą Zalewską
• 19.10.2018 - z dziennikarką - p. Ewą Kułakowską
• 05.10.2018 - z główną księgową banku Spółdzielczego w Szczytnie – p. Agatą Białobrzewską

Uczniowie otrzymali wyprawki papierniczo-piśmiennicze, mieli zapewnione ciepłe posiłki przed każdymi zajęciami oraz zwrot kosztów dojazdu z zajęć projektowych do domu.
W projekcie uczestniczyło łącznie 398 uczniów, z których 395 osób nabyło kompetencje kluczowe w wyniku udziału w zajęciach dodatkowych. Odbyło się łącznie 3 046 godzin zajęć, 145 uczniów było objętych wsparciem doradcy zawodowego.

Ewaluacja wykazała, że większość uczniów była zadowolona z udziału w zajęciach. Wizyty studyjne, wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy zawodoznawcze poszerzyły horyzonty uczestników, a dla wielu były jedyną okazją pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności w innowacyjnych formach.
Dziękujemy wszystkim nauczcyielom prowadzącym zajęcia za zaangażowanie w realizację projektu.

Monika Chorążewicz
Irena Dobryłko