aktualności » z życia szkoły

Spotkanie z absolwentem

W piątek 1 marca 2019 roku na 3 godzinie lekcyjnej odbyło się kolejne spotkanie z naszym absolwentem - obecnie studentem ostatniego już roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - Radosławem Jasińskim. Stało się już tradycją, iż nasi absolwenci pojawiają się w murach szkoły, aby porozmawiać z uczniami na temat kierunku, który studiują i podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i uwagami na temat pracy na uczelni. Radek ukończył studia licencjackie na kierunku kryminologia, a obecnie pisze już pracę magisterską. Nasz absolwent jest także przewodniczącym Studenckiego Koła Kryminologicznego „Causa Mali”. Podczas spotkania Radek omówił dwa tematy: dokładnie przedstawił ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Policji, wspomniał o nowym kierunku, który będzie ponownie kształcił oficerów policji: w tym roku ruszy pierwszy nabór na Nauki o Policji oraz wygłosił prelekcję na temat zasad zachowania się w przypadku ataku niebezpiecznego napastnika na szkołę.

Spotkanie było bardzo ciekawe i dostarczyło uczniom cennych informacji. Oczywiście nie były to ostatnie takie zajęcia - kolejne już w najbliższym czasie.

Szkolny Doradca Zawodowy
Alicja Kasprowicz

Zobacz zdjęcia