REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów – Aleksandra Topolska

15 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku stypendystką naszej szkoły po raz drugi została Aleksandra Topolska, uczennica klasy 3b, która uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen 5,80 i wzorowe zachowanie.

Serdeczne gratulacje składają Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna.Zobacz zdjęcia