aktualności » z życia szkoły

Otwarta Firma 2018

Tydzień Przedsiębiorczości już za nami. Przypomnijmy, że pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera operatywne postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w szkole Rzecznika Praw Konsumenckich w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, Panią Katarzynę Kostiuk , która w klasach pierwszych liceum przeprowadziła zajęcia na temat praw konsumenckich. Wszyscy jesteśmy konsumentami, a przecież "konsument to król rynku", więc trzeba posiadać wiedzę na temat naszych praw i egzekwować je przy wszelkiego rodzaju transakcjach handlowych. Mam nadzieję, że już teraz uczniowie będą asertywnymi konsumentami.

W piątek na trzeciej godzinie lekcyjnej pojawili się w szkole kolejni prelegenci: Pani mgr inż. Marta Nowicka – inspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Szczytnie oraz Pani Aleksandra Kobus-Drężek aplikant radcowski. Studia prawnicze czy studia na kierunku budownictwo lądowe nie będą już teraz wielką niewiadomą, ponieważ uczniowie uzyskali informacje na temat predyspozycji, przebiegu studiów oraz możliwościach przyszłej pracy. Z przyczyn losowych zaplanowane na piątek 16 listopada spotkanie ze studentem Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie zostało przeniesione na 23 listopada. Po raz kolejny w murach szkoły pojawi się nasz absolwent Rafał Malinowski, który przybliży specyfikę studiów wojskowych.

Każde spotkanie zawodoznawcze jest bardzo cenne, ponieważ przybliża uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej, a przecież "Przyszłość zależy od tego, co robimy w teraźniejszości".
Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkań.

Alicja Kasprowicz - doradca zawodowy

Zobacz zdjęcia