aktualności » z życia szkoły

Rozmowa z Panem Kamilem Bechtą – absolwentem naszego liceum.

Ania i Justyna: Dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Wiemy, że nie było łatwo, ponieważ przyjechałeś do Szczytna, aby odwiedzić swoich rodziców. Tym bardziej jest to dla nas cenne. W ZS nr 3 im. Jana III Sobieskiego, do którego uczęszczamy, organizowany jest konkurs, którego celem jest przeprowadzenie wywiadu z osobą wykonującą ciekawy zawód. Konkurs jest przeprowadzony w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt. "Bądź architektem swojego szczęścia". Kamilu, w naszej ocenie Twoja praca jest bardzo ciekawa, dlatego też , to właśnie Ciebie wybrałyśmy do tej rozmowy. Twoja historia może być inspiracją dla wielu młody ludzi, którzy myślą o wyborze kierunków studiów, a następnie pracy.

AJ: Z tego co wiemy, pracujesz w firmie Nokia we Wrocławiu. Kojarzy nam się ona z telefonami komórkowymi. Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ludzi bez tych urządzeń. Czy mógłbyś powiedzieć nam na czym polega Twoja praca?

Kamil:Moja praca należy do dziedziny Applied R&D (Research& Development), czyli zajmującej się badaniami nad nowymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, ich rozwojem i zastosowaniem w praktyce. Obecnie zajmuję się specyfikowaniem szczegółów technicznych dla kolejnej generacji globalnego systemu komunikacji mobilnej, czyli 5G, który jest następcą technologii LTE. Wcześniej pracowałem jako lider grupy badawczej w dziale Nokia Bell Labs, która zajmowała się badaniami nad warunkami współdziałania przyszłego systemu 5G z wcześniejszymi generacjami (LTE, 3G, GSM), a także innymi systemami pracującymi w zakresie fal radiowych, takimi jak satelity i radary. Wyniki naszej pracy znalazły się w wielu raportach takich organizacji jak ITU, 3GPP czy FCC, oraz w analizach przygotowanych dla wielu operatorów telekomunikacyjnych. Pracę w Nokii zaczynałem jednak jako delegat do międzynarodowego forum telekomunikacyjnego 3GPP, którego zadaniem jest standaryzacja rozwiązań wykorzystywanych w telefonii komórkowej, w taki sposób, żeby urządzenia różnych producentów mogły ze sobą współpracować.

AJ:Brzmi to interesująco, ale terminy które podajesz są specjalistyczne. Większość tych skrótów nic nam nie mówi. Co oznaczają: 5G, 3GPP, ITU, FCC.?

K: Zastanawiam się, jak to powiedzieć w prosty sposób, aby było zrozumiałe. 5G to skrót odnoszący się do pojęcia mobilnych sieci piątej generacji albo bezprzewodowych systemów komunikacji piątej generacji. W uproszczeniu to propozycja standardu telekomunikacyjnego, który w przyszłości ma zastąpić 4G/LTE łącznie z LTE-Advanced. Ma być szybszy, wydajniejszy, mniej energochłonny i pojemniejszy. Natomiast ITU, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) – najstarsza na świecie globalna organizacja międzynarodowa, jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) - wspólny projekt kilku organizacji standaryzacyjnych mający na celu rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G.

AJ: Dobrze. Dziękujemy za wyjaśnienia. Teraz chciałybyśmy się dowiedzieć, jak to się stało, że to tam właśnie pracujesz?

K: Po ukończeniu studiów w 2010 roku aplikowałem na jedno z otwartych stanowisk w Nokii i dostałem pracę delegata do 3GPP. Po tych kilku latach myślę, że to był bardzo dobry wybór, którego nie żałuję. Często dostaję nowe oferty pracy, głównie za granicą, ale trudno jest mi wyobrazić sobie pracę poza naszym wrocławskim oddziałem Nokii.

AJ: Jakie trzeba posiadać kompetencje , aby pracować na takim stanowisku?

K: Trzeba ukończyć studia z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki lub pokrewne, aby posiadać podstawową wiedzę. Doświadczenie przychodzi z czasem, ale przydają się dodatkowe umiejętności zdobyte podczas studiów, staży lub poprzednich miejsc pracy, na przykład takie jak udział w projektach badawczych, publikacje naukowe czy praca ze sprzętem laboratoryjnym. Trzeba też znać język angielski w stopniu komunikatywnym i rozumieć terminy branżowe.

AJ: Jakie ukończyłeś studia?

K: Skończyłem Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Systemy Telekomunikacyjne. Od 3-go roku byłem na studiach indywidualnych, czyli mogłem wybrać sobie zajęcia i kierunki, w których chciałem się rozwijać, mogłem prowadzić własne badania oraz miałem lepszych dostęp do laboratoriów i ekspertów na Wydziale. Na ostatnim roku studiów odbyłem staż jako młodszy asystent, m.in. prowadziłem zajęcia ze studentami młodszych roczników.

AJ: Na ile te studia pomogły Ci uzyskać tę pracę?

K: W moim przypadku najważniejsze były studia indywidualne, które pozwoliły mi zdobyć dodatkową wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie w pracy przy projektach badawczych. Nauczyłem się przygotowywać symulacje komputerowe, przeprowadzać pomiary w laboratorium i warunkach rzeczywistych oraz opracowywać sprawozdania i raporty.

AJ: Co w tej pracy cenisz najbardziej?

K: Przede wszystkim to, że lubię to czym się zajmuję. Po tych kilku latach udało mi się dojść do punktu, w którym to głównie ja sam decyduję o tym, czym zajmuję się w codziennej pracy. Wyszykuję tematy i problemy, które wydają mi się ciekawe i które leżą w zakresie moich kompetencji. Moja praca to także ludzie o tych samych zainteresowaniach, z którymi dobrze się dogadujemy i rozumiemy. Nokia, jako pracodawca, dba o to, żeby pracownicy nie utracili balansu między życiem zawodowych i prywatnym, dlatego nie mam mowy o wymuszonych nadgodzinach lub presji ze strony przełożonych, a „standardem” stały się już akcje typu well-being, promujące zdrowy styl życia, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do posiłków, szeroki fundusz socjalny i wiele innych.

AJ: W pewnym okresie swojej pracy dużo podróżowałeś po świecie. Wydaje się to bardzo ciekawe. Czy możesz powiedzieć, z czym te podróże były związane i jaki był ich cel?

K: Te podróże były związane ze wspomnianą pracą delegata do 3GPP. Największe firmy z branży telekomunikacyjnej, które chcą, aby ich rozwiązania i patenty stały się częścią globalnego standardu technicznego, wysyłają swoich delegatów, aby promować własne stanowiska. Ponieważ te firmy mają swoje siedziby na całym świecie, 3GPP (3rd GenerationPartnership Project) jako projekt partnerski dostosowuje kalendarz i mapę spotkań do preferencji wszystkich partnerów. Przyjęło się, że co roku odbywa się 6 głównych spotkań, po 2 na kontynencie amerykańskim, w Europie i w Azji. Ja w ciągu 4 lat odbyłem ok. 25 podróży na spotkania 3GPP, które odbywały się np. w Rio de Janeiro, Barcelonie, Seulu czy Singapurze.

AJ: Mówisz, że w ciągu 4 lat odbyłeś 25 podróży na różnych kontynentach, a czy oprócz obowiązków służbowych miałeś czas na zwiedzanie?

K: Tak, co prawda podróże były męczące, nawet do dwunastu godzin w samolocie, potem na spotkaniach też nawet do czternastu godzin na dobę, ale czasami udało mi się coś pozwiedzać.

AJ: Teraz chciałybyśmy wrócić do czasów szkoły średniej. Wiemy, że jesteś absolwentem „Sobiecha”. Czy będąc w liceum wiedziałeś już co chcesz robić w przyszłości?

K: Nie do końca. Nawet w trakcie studiów zastanawiałem się jeszcze, jaką specjalność wybrać. W liceum byłem pewien, że chcę wybrać kierunek techniczny. Ostateczny wybór dokonywał się między elektroniką a informatyką. Ponieważ od dziecka lubiłem lutować, a programować nie lubię do tej pory, wybrałem elektronikę .

AJ: Czym się kierowałeś wybierając Wojskową Akademię Techniczną i taki kierunek studiów? K: O WAT-cie myślałem już w trakcie liceum, ponieważ chciałem wybrać studia wojskowe, ale w roku kiedy zdałem maturę, nie było naboru na kierunki wojskowe, więc wybrałem kierunek cywilny.

AJ: Wiedza z jakich przedmiotów szkolnych była najbardziej przydatna na studiach i w pracy?

K: Na pewno matematyka, informatyka, fizyka i język angielski.

AJ: Gdybyś miał ponownie wybrać studia oraz firmę czy dokonałbyś takiego samego wyboru?

K: Po chwili zastanowienia odpowiem, że tak. Niczego nie żałuję. Nie wiem, czy byłem w stanie zrobić coś lepiej, bo zawsze starałem się dokonywać wyboru, który w danej chwili był według mnie najlepszym możliwym rozwiązaniem.

AJ: Słuchając Twoich wypowiedzi mamy poczucie, że Twoje dotychczasowe decyzje edukacyjne jak również zawodowe bardzo dobrze wpisują się w hasło tegorocznego ogólnopolskiego tygodnia kariery, które brzmi „Bądź architektem swojego szczęścia”.

AJ: Kamilu, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów zawodowy i osobistych.

K: Ja również dziękuję i życzę Wam sukcesów w nauce i samych dobrych wyborów.

Wywiad przeprowadziły Anna Czerwińska i Justyna Poździak