REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Sympozjum kresowe

(powrót)

W dniu 5 listopada w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie odbyło się kolejne sympozjum kresowe. Poświęcone zostało pamięci Sybiraków, któzy przeżyli tragedię na Wschodzie, a także tych na zawsze pozostałych na nieludzkiej ziemi.

Inicjatorkami i organizatorkami uroczystości były: prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Wileńsko - Nowogrodzkiej w Szczytnie - Janina Szurgał oraz Krystyna Gełdon - nauczycielka historii i opiekunka Koła Młodych Miłośników Kresów w Zespole Szkół nr 3. Uroczystość odbyła się z udziałem członków Związku Sybiraków i TPZWN w Szczytnie.

Sympozjum zostało skierowane przede wszystkim do młodzieży, umożliwiając jej bliższe poznanie losów polskich zesłańców na Syberię i do Kazachstanu poprzez zetknięcie się z bezpośrednimi uczestnikami tych zdarzeń.

Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków i przejęciem warty przy sztandarze Sybiraków przez młodzież liceum.

Uczennice klas trzecich wygłosiły referaty na temat zsyłek Polaków na Sybir po powstaniach narodowych w XIX w. oraz deportacji w czasie II wojny światowej. Program wzbogaciły wiersze i prezentacja dokumentów oraz zdjęć i książek. Treści referatów uczniowskich potwierdziły relacje uczestników - Sybiraków: p. Zdzisława Korybskiego, p. Donisławy Szewczul, p. Zygmunta Legowicza ze Szczytna i p. Eugeniusza Grabskiego z Olsztyna.

Honorowym gościem sympozjum był J. E. Ksiądz Biskup Cyryl Klimowicz - ordynariusz diecezji św. Józefa w Irkucku. Przybył bezpośrednio z Syberii Wschodniej przemierzając aż 7 tysięcy kilometrów. Opowiadał o swej trudnej pracy duszpasterskiej w największej na świecie diecezji katolickiej obejmującej 10 milionów kilometrów kwadratowych. Złożył też uczestnikom uroczystości życzenia i udzielił błogosławieństwa.

Wśród zaproszonych gości byli: Eugeniusz Grabski - prezes Związku Sybiraków w Olsztynie, Donisława Szewczul - prezes Związku Sybiraków w Szczytnie, Paweł Bielinowicz - burmistrz Szczytna, Elżbieta Gołąbek - przedstawicielka Starostwa w Szczytnie, Wojciech Gramowski - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 oraz delegacje szkół szczycieńskich, młodzież i nauczyciele.

Z okazji sympozjum młodzi miłośnicy Kresów przygotowali wystawę pt.: "Pamięci Sybiraków", którą można obejrzeć w holu liceum."

K. Gełdon

    Program sympozjum:
  • Referaty uczniowskie - "Zesłanie Polaków po powstaniach narodowych" i "Deportacje w czasie II wojny światowej"
  • Wspomnienia Sybiraków
  • Wizyta i wypowiedź J. E. ks. bp. Cyryla Klimowicza z Syberii
  • Komunikat o Związku Sybiraków w Szczytnie - D. Szewczul
  • Ekspozycja wydawnictw o tematyce syberyjskiej

Aby powiększyć fotografię, kliknij na niej.