REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Sukces naszych uczniów w Powiatowym Konkursie Poetyckim

Poezja o niepaleniu? Tak, to możliwe. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie w listopadzie 2017r. ogłosiła konkurs na napisanie wiersza zachęcającego osoby palące do rzucenia nałogu. Z naszej szkoły przystąpiło do niego dwóch uczniów: Wiktor Deptuła i Wiktor Kowalczyk, obaj z klasy 2d. O zwycięstwo rywalizowali z kolegami z ZS nr 1 i ZS nr 2 w Szczytnie.

Wyniki konkursu ogłoszono 20.12.2017r. Zaszczytne pierwsze miejsca przypadły uczniom "Sobiecha". Wiktor Deptuła zdobył I nagrodę za utwór pt. "Za późno", a Wiktor Kowalczyk- II nagrodę (wiersz bez tytułu). Uroczyste wręczenie dyplomów oraz upominków ufundowanych przez organizatora imprezy odbyło się 17.01.2018r. w Sali Partnerskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie. Nagrodzenie i wyróżnieni uczestnicy podczas spotkania z Panią Inspektor Grażyną Sosnowską z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczytnie oraz Panem Stefanem Januszczykiem, Sekretarzem Starostwa Powiatowego, usłyszeli wiele ciepłych słów zachęcających do podejmowania twórczej aktywno ści oraz propagowania zdrowego stylu życia.Ewa Gumkowska