REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Spotkanie ze studentem wydziału lekarskiego UWM w Olsztynie

29 wrze śnia 2017 roku uczniowie z klas pierwszych - medycznych mieli okazję do poznania tajników studiowania na kierunku lekarskim. W roli eksperta wystąpił Kamil Mydło - absolwent naszej szkoły, a obecnie student V roku wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kamil dokładnie opowiadał o swoich przygotowaniach do matury, o studiach, metodach uczenia się i przyswajania ogromnej ilo ści wiedzy, o możliwo ściach pracy, a także odpowiadał na liczne pytania uczniów. Trzeba mieć cel i do niego dążyć , bo "przyszło ść zależy od tego, co robimy w teraź niejszo ści". Dziękujemy za interesujące spotkanie. Doceniamy po święcony nam czas: Kamil specjalnie przyjechał do nas z Olsztyna. Zapraszamy ponownie.

Doradca Zawodowy
Alicja KasprowiczZobacz zdjęcia