REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Wakacyjne inwestycje w Sobieskim - podsumowanie

Mimo że 1 września nie zabrzmiał tradycyjny dzwonek, Dyrekcja, pracownicy, przedstawiciele uczniów spotkali się w szkole, by podsumować inwestycje zrealizowane w miesiącach wakacyjnych w naszej placówce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starosta szczycieński Jarosław Matłach, skarbnik powiatu Agnieszka Gałązka, a także Mariusz Drężek, przewodniczący Rady Rodziców.

Jedną z ważniejszych inwestycji była wymiana we wszystkich pomieszczeniach oświetlenia na ledowe, energooszczędne (wartość inwestycji ok. 300 tys. zł). Warto dodać, że w nowe oświetlenie zostały wyposażone wszystkie szkoły powiatowe w Szczytnie.

Ze zmian są również zadowoleni pedagodzy, gdyż powiększono, wyremontowano i wyposażono w nowe meble pokój nauczycielski. Znalazło się w nim miejsce na indywidualne spotkania z rodzicami i nowoczesne zaplecze socjalne.

Zarówno na uczniach, jak i nauczycielach, a przede wszystkim na zaproszonych gościach duże wrażenie wywarły nowoczesne laboratoria: chemiczne i biologiczne, każde ze stanowiskami pracy dla 16 uczniów. Adaptacja, remont oraz zakup mebli do pomieszczeń laboratoryjnych nie byłyby możliwe bez środków finansowych pozyskanych z funduszy unijnych w ramach projektu "Przez eksperyment do przyszłości", realizowanego w szkole już od lutego br. (wartość ponad 72 tys. zł). Laboratoria i istniejąca już pracownia fizyki zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny (wartość prawie 48 tys. zł). Dzięki temu realizowane w nich zajęcia będą ciekawsze i zaktywizują uczniów.

Irena Dobryłko

Zobacz zdjęcia