aktualności » z życia szkoły

Artur Krasowski po raz trzeci zwyciężył w Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej

21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkól nr 2 w Szczytnie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Starosty Szczycieńskiego. Wzięło w nim udział 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu, w tym uczeń naszej szkoły Artur Krasowski. Uczestnicy rozwi ązywali test składaj ący się z 36 pytań dotycz ących praw konsumenckich. Najwyższy wynik otrzymał Artur i tym samym po raz trzeci pokonał wszystkich uczniów i zdobył pierwsze miejsce. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Szczycieńskiego. Arturowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia na maturze i dostania się na wymarzone studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Opiekun
Alicja KasprowiczZobacz zdjęcia