REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

BELIEVE OR NOT - SOBIECH IN LONDON - marzec 2017

26 marca nadszedł upragniony dzień wyjazdu do Londynu - nasza sobieska drużyna pofrunęła do samego serca Wielkiej Brytanii! Po odebraniu bagaży wsiedli śmy do autokaru, aby jak najszybciej poczuć atmosferę tego miasta. Naszym pierwszym celem była National Gallery - Galeria Narodowa ze wspaniał ą kolekcj ą obrazów - zobaczyli śmy m.in. "Słoneczniki" - jedno z najbardziej znanych dzieł holenderskiego malarza Vincenta Van Gogha. Jednak dla większo ści z nas (chłopców było tylko 5) ciekawszym miejscem okazał się Globe Theatre - teatr Szekspira. Wszyscy byli śmy zachwyceni warsztatami aktorskimi i niezwykle interesuj ącym prowadz ącym te zajęcia. Mówił z pasj ą i zaangażowaniem, z cudownie brzmi ącym brytyjskim akcentem - to tylko kilka dostrzeżonych przez nas zalet tego młodego człowieka. Około godziny 19.00 dotarli śmy na miejsce zbiórki. Stamt ąd odebrały nas rodziny, u których mieli śmy spędzić najbliższe 4 wieczory i poranki. Ponownie z nasz ą sobiesk ą drużyn ą spotkali śmy się dopiero o 8.00 na miejscu zbiórki. Po zwyczajowych przeliczeniach ruszyli śmy w drogę.

Drugiego dnia wyprawy zwiedzili śmy okolice Houses of Parliament i Westminster Abbey z bardzo sympatycznym przewodnikiem - Stewartem. Oczywi ście nie obyło się bez sesji fotograficznej z Big Benem w tle. St. James’ Park był dowodem na to, że w Londynie wiosna zago ściła już na dobre - po zielonej trawce przemykały wiewiórki, kwitły tulipany i drzewka ozdobne. Byli śmy świadkami uroczystej zmiany warty i gdy już napatrzyli śmy się na Pałac Buckingham i inne okazałe posiadło ści rodziny królewskiej na The Mall, rozpoczęli śmy kolejny spacer, tym razem po dzielnicy rz ądowej.

Trzeciego dnia podziwiali śmy panoramę miasta aż dwukrotnie. Najpierw z 5-go co do wielko ści budynku Londynu, w którym mie ścił się Sky Garden, pó ź niej nadszedł czas na Cable Car - kolejkę linow ą nad Tamiz ą. Wysłuchali śmy opowie ści przewodnika o Tower of London i Tower Bridge, złożyli śmy krótk ą wizytę w British Museum i rozdzielili śmy się do miejsc zakwaterowania.

Czwartego dnia naszej przygody spotkali śmy wiele znanych osób w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds. The Beatles, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Brat Pitt, Angelina Jolie, Benedict Cumberbatch, Donald Trump, Winston Churchill - to tylko kilkoro z tych, których mogli śmy obejrzeć i porównać z telewizyjnym wizerunkiem. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, w którym mogli śmy podziwiać np. zwierzęta z całego świata oraz ruszaj ące się dinozaury.

Ostatni dzień rozpocz ął się niewesoło, ponieważ musieli śmy pożegnać nasze rodziny. Zrobili śmy pami ątkowe zdjęcie i ruszyli śmy w dalsz ą drogę. Kierunek: Oxford! Po tym około 150-tysięcznym "miasteczku", znanym przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego, oprowadzała nas urocza przewodniczka. Odkryli śmy tajemnicę tamtejszych niezwykle zadbanych trawników - tylko kosiarze mog ą po nich chodzić! Uniwersytet wygl ądał imponuj ąco i, jako ostatni punkt wycieczki, umocnił nas w poczuciu, że była ona naprawdę interesuj ąca. Udała się w 100% dzięki naszym fantastycznym organizatorkom: Pani Małgorzacie Olbry ś i Pani Teresie Sanford, za co gor ąco dziękujemy i prosimy o więcej!

Paulina Kęsicka, 1bZobacz zdjęcia

Zobacz film