REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYMWe wtorek 7 marca 2017 r. młodzież gimnazjalna i licealna ZS nr 3 w Szczytnie wraz z opiekunem Panią. A. Rybaczyk uczestniczyła w spotkaniu z wyspecjalizowanym ratownikiem medycznym - Panem .Krzysztofem Szewczakiem, pracownikiem Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Szczytnie i Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Spotkanie miało miejsce w KP PSP w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego.

Jego celem było zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem medycznym, ale także wykonywania ćwiczeń w grupach z podziałem na role. Podczas zajęć młodzież korzystała ze sprzętu medycznego oraz nowoczesnego, sterowanego komputerowo fantomu i defibrylatora zewnętrznego AED.

Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja, mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Zobacz zdjęcia