aktualności » z życia szkoły

Spotkanie z historią



27 lutego w sali konferencyjnej naszej szkoły miał miejsce wielce zajmujący wykład dra hab. Mirona Wolnego (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych - UWM w Olsztynie) pt. "Hannibal - sylwetka wroga Rzymu". Omawiany problem dotyczył dowódcy wojsk antycznej Kartaginy, biorącego udział w dwóch wojnach punickich, tj. zbrojnych sporach toczonych między Republiką Rzymską a Kartaginą o wpływy w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Chociaż wykład trwał blisko dwie godziny lekcyjne, to i tak nie wyczerpał tematu. Jak podkreślał kilkukrotnie sam prelegent, rozważania dotyczące mnogości alternatyw odnośnie co do wypełnienia białych plam historii mogłyby zająć całe lata, zatem warto zainteresowanym zapoznać się z niżej podanymi publikacjami, które dokładniej przybliżą im intrygującą postać Hannibala Barkas oraz poszerzą wiedzę historyczną, dotyczącą starożytnego Rzymu.



Miron Wolny, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e.), Olsztyn 2013, ss. 440. Miron Wolny, Hannibal w Italii 218-217 p.n.e. Studia nad uwarunkowaniami początkowych sukcesów kartagińskich, Olsztyn 2007, ss. 321.

Jakub Salwa I D
Wojciech Gramowski

Zobacz zdjęcia