REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Studniówka 2017Pierwszoklasiści jeszcze o niej nie myślą. Drugoklasiści w połowie roku zaczynają zdawać sobie z niej sprawę. Trzecioklasiści, a szczególnie trzecioklasistki, od września nie myślą o niczym innym. Nie, nie chodzi o maturę... Chodzi o coś o wiele przyjemniejszego. W pierwszej połowie roku w słowniku maturzystów ten wyraz pojawia się bez w ątpienia najczęściej. Ten wyraz to: "STUDNIÓWKA". Bal podsumowuj ący niejako okres nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, ale także niecodzienna okazja do zabawy i szaleństw w sporym gronie przyjaciół, kolegów i znajomych.

W tym roku bal studniówkowy naszych trzecioklasistów odbył się w sobotę, 21 stycznia w Sali Weselnej "Albizja" w podszczycieńskich Lemanach. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 18:00 i zgodnie z tradycj ą otworzył j ą polonez. Twórc ą tegorocznej choreografii był Pan Andrzej Materna. W kolejnej części w imieniu dyrekcji naszej szkoły głos zabrał Pan Sławomir Majewski, który podziękował za zaproszenie oraz złożył najlepsze życzenia nam, przyszłym abiturientom i naszym rodzicom. W imieniu komitetu organizacyjnego, czuwaj ącego nad przygotowaniem balu, wypowiedziała się Pani Iwona Sawicka: przede wszystkim życzyła nam wspaniałej zabawy. Następnie przyszła pora na podziękowania dla wychowawczyń klas maturalnych - Pani Anny Tobolewskiej, Pani Anny Bryk, Pani Jolanty Witkowskiej oraz Pani Ewy Gumkowskiej. Część oficjalna zakończyła się szampańskim toastem.

Po posiłku rozpoczęła się zabawa, o któr ą zadbali Szymon i Radek z olsztyńskiej grupy o nazwie "Wodzireje". Panowie prowadzili bal od pocz ątku do końca, a w zwi ązku z tym, że s ą oni profesjonalistami w tworzeniu atmosfery imprez, to tegoroczna studniówka została przez nich poprowadzona wręcz perfekcyjnie. Nie dało się usłyszeć słów krytyki pod adresem naszych wodzirejów. Bardzo fajn ą niespodziankę przygotowała grupa dziewcz ąt i chłopców z w klas trzecich: otóż urozmaicili oni nasz ą zabawę występem zespołowym, nawi ązuj ącym do różnych technik tanecznych i stylów muzycznych.

Zabawa zakończyła się o godzinie 4:00 w niedzielę i bezapelacyjnie została uznana za udan ą. Od każdego padały i wci padaj ą słowa zadowolenia. Wielkie wyrazy uznania należ ą się rodzicom, którzy brali czynny udział w organizacji balu i czuwali nad przebiegiem zabawy. Ich wkład czasu oraz zaangażowanie w stworzenie tak wspaniałej imprezy jest dla nas, maturzystów, świadectwem poświęcenia dla nas. Z całego serca dziękujemy Paniom: I. Sawickiej, M. Czujak, M. Kęszczyk, M. Pietrzak, G. Rybickiej, Panom S. Miszkiewiczowi, C. Bancerkowi, J. Siei oraz Państwu G. D. Pogorzelskim, A. J. Myślakom i M. M. Kupniewskim.

Maciej Kęszczyk 3c

Zobacz zdjęcia