REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Przez eksperyment do przyszłości7 lipca 2016 roku Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie w imieniu Powiatu Szczycieńskiego złożył do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek "Przez eksperyment do przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów liceum oraz podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania aktywizującego i eksperymentalnego.
Projekt jest skierowany do 378 uczniów liceum Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.
14 grudnia na stronie www.rpo.warmiamazury.pl została opublikowana lista rankingowa na której znalazł się projekt Zespołu Szkół nr 3, co jest jednoznaczne z przyznaniem szkole dotacji w wysokości 757 873,59 zł.
Pieniądze zostaną wykorzystane na utworzenie laboratoriów: biologicznego i chemicznego oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej.
Ta nowoczesna baza będzie służyć wszystkim uczniom szkoły, a sam projekt będzie realizowany z myślą o tych, którzy mają trudności w nauce i tych, którzy chccą rozwijać swoje umiejętności.
Uczniowie wyrównają poziom wiedzy z matematyki i języka obcego stosując aktywizujące metody pracy, zdobędą umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy uczestnicząc w zajęciach praktycznych i terenowych. Zajęcia z chemii, biologii i fizyki będą prowadzone metodami eksperymentalnymi co pozwoli rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
Czas realizacji projektu: luty 2017 - styczeń 2019.
Dodatkowe zajęcia dla uczniów rozpoczną się już od marca 2017r.

Koordynatorem projektu będzie Pani Monika Chor ążewicz.