REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Zdolności+Pracowitość+Społeczność = stypendium PRM160 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało w roku szkolnym 2016/2017 stypendia Prezesa Rady Ministrów. wśród nich znalazła się nasza uczennica z klasy 3a - Karolina Woźniak. Uroczystą galę z udziałem wyróżnionych przygotowano 15 listopada 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczył w niej wicewojewoda Sławomir Sadowski, który wraz z wicekuratorem Wojciechem Cybulskim wręczył akty przyznania stypendiów.

Aby otrzymać stypendium Premiera, uczniowie musieli spełnić co najmniej jeden z warunków: uzyskać promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w przypadku pozostałych przedmiotów, wyniki co najmniej dobre. Uzdolniona matematycznie Karolina spełniła wszystkie warunki, toteż w nagrodę za ciężką pracę, będzie przez 10 miesięcy otrzymywać stypendium. Warto więc mądrze wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

an. tob.

Zobacz zdjęcia