aktualności » z życia szkoły

W kręgu poezji religijnejW ostatni czwartek paź dziernika odbył się w naszej szkole konkurs poetycki. Jego celem było uroczyste podsumowanie DNI PAPIESKICH, spopularyzowanie twórczości religijnej, rozwijanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśrod młodzieży oraz stwarzanie możliwości rozwijania talentów i ich prezentowania, a także zachęcenie do czytania poezji.

Udział zgłosiło sześć dziewcz ąt. Pani Magdalena Zyśk opracowała prezentację na temat życia i twórczości Karola Wojtyły i czuwała nad techniczną stroną wystąpienia. W teksty wygłaszane przez Paulinę Kęsicką i Klaudię Echt wplecione zostały występy dziewcząt.

Jury przewodniczył ks. Zdzisław Muszyński, a towarzyszyły mu polonistki Ewa Gumkowska i Anna Tobolewska. Komisję urzekł występ Magdaleny Deptuły z klasy 2b, która w bardzo dojrzały sposób zaprezentowała utwór Karola Wojtyły pt. Dzieci. Drugie miejsce zajęła Magdalena Soliwoda - uczennica klasy 1b przygotowała wiersz ks. Jana Twardowskiego, rozpoczynaj ący się słowami Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... Trzecie miejsce przyznano Laurze Szlachetce z 2d. Licealistka zdecydowała się na wokalną formę wystąpienia.

Pozostałe uczennice z klasy 2d: Kornelia Rudnik, Julya Pek i Monika Siurnicka otrzymały wyróżnienia.

Warto odnotować, że patronat nad konkursem objęli: Dyrekcja Zespołu Szkół i Parafia Św. Brata Alberta w Szczytnie (nagrody) oraz biblioteka szkolna, którą reprezentowała Pani Irena Dobryłko (sesja fotograficzna, dyplomy).

M. Zyśk, A. Tobolewska

Zobacz zdjęcia