REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Kresy...Kresy wschodnie są dla niektórych mieszkańców Szczytna synonimem małej ojczyzny. Aby przywołać w ich pamięci jej obraz, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej poprosili prof. dra hab. Stanisława Achremczyka o przypomnienie historii ziem wschodnich.

Spotkanie odbyło się 21.10. 2016 r. w Parafii Świętego Brata Alberta. Otworzyła je Pani Janina Surgał, prezes Towarzystwa. Natalia Jackiewicz i Magdalena Kusior uświetniły wykład występem muzycznym. Zaproszony gość zaznaczył, że nigdy dotąd nie miał tak pięknego i wzruszającego powitania.

Jakkolwiek spotkanie było adresowane do kresowiaków, to zarząd Towarzystwa zadbał, aby wiedza dotycząca przeszłości dotarła do młodzieży, co nie było trudne, ponieważ w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego działa pod kierunkiem Elżbiety Weichhaus-Kończyk Szkolne Koło Młodych Miłośników Kresów, które współpracuje z Towarzystwem. Zaproszeni uczniowie klasy 1b z uwagą wysłuchali wykładu Stanisława Achremczyka. Pan Profesor w jasny i ciekawy sposób przybliżył najważniejsze wydarzenia na temat ziem wschodnich w powiązaniu z historią Polski i ubarwił je wieloma ciekawostkami.

Na zakończenie młodzież została zaproszona na poczęstunek, przygotowany przez organizatorów wykładu.

Katarzyna Napiórkowska 1b

Zobacz zdjęcia