REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego otrzymał tytuł Bezpiecznej szkołyNasza szkoła w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. brała udział w "Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń 2015/2016" zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł Bezpiecznej szkoły. Koordynatorkami działań objętych konkursem były panie Magdalena Zyśk i Bożena Gramowska.

v W ramach konkursu odbyły się debaty, konwersatoria, warsztaty, konkursy, testy, spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Młodzież naszej szkoły miała możliwość poznania zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki, form przeciwdziałania patologiom, zasad tolerancji wobec niepełnosprawnych, ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach oraz elementów solidaryzmu społecznego. Konkurs przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów, ale także był wspaniałą formą integracji młodzieży i nauczycieli.