REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Artur Krasowski po raz drugi zwyciężył w Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej22 kwietnia 2016 roku. w Zespole Szkól nr 2 w Szczytnie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Starosty Szczycieńskiego. Wzięło w nim udział 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, w tym 5 reprezentantów naszego liceum, których opiekunem była pani Alicja Kasprowicz. Zadaniem każdego z nich było rozwiązanie testu składającego się z 36 pytań, obejmujących zagadnienia związane z prawami konsumenta. Najlepiej poradził sobie uczeń klasy II d - Artur Krasowski - tym samym ponownie zwyciężył. Zdaniem organizatora konkursu, poziom wiedzy uczniów jest coraz wyższy. Laureaci rywalizacji zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez organizatorów. Nad pomyślnym przebiegiem całego konkursu czuwała komisja pod przewodnictwem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta - Pani Katarzyny Kostiuk.
Arturowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Alicja Kasprowicz
Zobacz zdjęcia