REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Otwarta firma27 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w programie "Otwarta firma". Organizacją akcji w szkole zajęła się Pani Alicja Kasprowicz, szkolny doradca zawodowy oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Uczniowie mieli szansę poznać specyfikę różnych zawodów, weryfikując swoje wyobrażenia o nich z rzeczywistością, zaś dorośli mogli podzielić się z młodym pokoleniem wiedzą oraz zawodowym doświadczeniem. Szkoła w ten sposób stara się motywować wychowanków do większego zainteresowania się nauką i samokształceniem na drodze rozwoju zawodowego. Pozwala też im zdobywać kolejne doświadczenia oraz ułatwia przyszły wybór kierunku studiów, kształcenia, a ostatecznie - pracy.
W programie brały udział wszystkie klasy naszego Zespołu Szkół. Spotkania odbyły się na 3. i 4. godzinie lekcyjnej.

Swoją obecnością zaszczyciły nas osoby wykonujące zawody takie jak: geodeta, dziennikarz, rzecznik praw konsumenta, ratownik medyczny, farmaceuta, położna, psycholog, pedagog, policjant, lekarz, strażak, sędzia, dziekan Wydziału Administracji, inżynier budownictwa, rzecznik służby celnej, a także student WAT oraz student prawa. Przedstawiciel danego zawodu czy kierunku studiów spotykał się z uczniami klasy o określonym profilu. I tak: uczniowie klas biologiczno-chemicznych Ib, Ic, IIc, IId, IIIc, IIId spotkali się z przedstawicielami zawodów medycznych, a także psychologiem i pedagogiem. Klasy matematyczne, politechniczne Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb - z przedstawicielami geodezji, budownictwa, straży, policji, urzędu celnego, studentami kierunków technicznych. Klasy humanistyczne Id, IIIe poznawały tajniki zawodów i studiów prawniczych i administracyjnych. W zajęciach wzięli także udział gimnazjaliści.

Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili program. Podkreślali miłą atmosferę oraz rzetelną wiedzę, jaką im przekazano na temat zaprezentowanych profesji i kierunków studiów. Wszyscy uczniowie są zgodni, że było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie, które z pewnością wpłynie na ich zawodowe i życiowe wybory.

Katarzyna Gumkowska - Id
Zobacz film

Zobacz zdjęcia