REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Nagroda Prezesa Rady Ministrów17 listopada w Olsztynie odbyła się ważna uroczystość. Ważna, bo dotyczyła naszej szkoły. W gościnnych salach Urzędu Wojewódzkiego zasiedli ważni goście - wicewojewoda województwa warmińsko-mazurskiego, wicemarszałek sejmiku wojewódzkiego, zastępcę prezydenta Olsztyna, starostowie, burmistrzowie, przedstawiciele organów prowadzących, którzy sprawują pieczę nad stanem oświaty w naszym regionie. Wśród zebranych nie zabrakło rektorów wyższych uczelni, przedstawicieli kuratorium i olsztyńskich mediów. Powód przybycia - 153 uczniów, którzy przybyli, aby odebrać dyplomy, gratulacje i wszelkie honory. Ta liczba to "creme de la creme" wśród tych, którzy walczą codziennie w szkolnych ławach. Były oczywiście gratulacje dla uczniów, dla wspierających ich nauczycieli oraz dla rodziców. Była mowa o modzie na naukę, realizacji własnych pasji, pomysłach na siebie.

Taki pomysł na siebie ma na pewno Asia Betlejewska, uczennica klasy IIIc. Ubiegły rok zakończyła ze średnią 5,93. Dla wielu to Mount Everest możliwości, dla niej to narciarska autostrada po której zmierza do celu. Celu, który jest coraz bliżej - matura nadchodzi. Asia zmierzy się z tym wyzwaniem z właściwą sobie skromnością. Gratulacje dla bohaterki dnia, dla przeszczęśliwych i dumnych rodziców, dla nauczycieli.

Zobacz zdjęcia