REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Dzień Przedsiębiorczości 15.03.2006r.

(powrót)Prezentacja z pobytu w firmie WOLA INFO SA w Warszawie

Sprawozdanie z "Dnia Przedsiębiorczości"(autorzy: A. Ambrozy - IIc, E. Brzozowska - IId, E. Kamionowska - IId)

Sprawozdanie z "Dnia Przedsiębiorczości"(autorzy: W. Sokołowska, M. Borodziuk - IIg)


Dnia 15 marca 2006 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz trzeci w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości. Za zorganizowanie "Dnia Przedsiębiorczości" w ubiegłym roku nasza szkoła została wyróżniona statuetką przez Prezydenta Kwaśniewskiego. Zajęliśmy I miejsce w województwie. "Dzień Przedsiębiorczości" organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości (Junior Achievement Fundation) - pozarządową organizację pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programem zostali objęci uczniowie klas drugich. W tym dniu młodzież udała się do firm i instytucji na terenie Szczytna, Olsztyna i Warszawy. Uczestnicy tego przedsięwzięcia zostali zapoznani z danym stanowiskiem pracy, z zakresem obowiązków. Konsultanci rozmawiali o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonania danego zawodu, pełnienia danej funkcji.

Uczniowie mieli możliwość:

 • poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

  Szczytno
  Olsztyn
  Warszawa
  Biuro Nieruchomości i Geodezji
  Starostwo Powiatowe
  Poradnia Psychologiczno-
  Pedagogiczna
  Mazur-Pol
  Areszt śledczy
  Komenda Powiatowa
  Policji
  Komenda Powiatowej
  Straży Pożarnej
  Kolegium Nauczycielskie
  Pogotowie Ratunkowe
  Nadleśnictwo Korpele
  Zespół Opieki
  Zdrowotnej
  Apteka Lwowska
  Apteka Gefarm
  Ponadlokalne Centrum Rekreacyjno-Edukacyjne
  Gabinet Weterynaryjny
  Laboratorium Protetyczne
  Nasz Mazur
  Szkoła Podstawowa
  nr 3
  Dom Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
  Szkoła Podstawowa
  nr 6
  Prokuratura Rejonowa
  Dom Dziecka
  Kurek Mazurski
  Apteka Nowa
  Kancelaria Notarialna
  Narodowy Bank Polski
  Gazeta Olsztyńska
  Radio Olsztyn
  Telewizja Polska S.A.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Teatr im. Jaracza
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
  Wola Info S.A.
  Narodowy Bank Polski
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Aby powiększyć fotografię, kliknij na niej.  Spotkanie z Sekretarzem Powiatu
  Panem Ryszardem Dzwonkowskim
  .


  Uczniowie klas II na spotkaniu
  z Sekretarzem Powiatu.


  Magda Skrobińska i Karolina Grzegorczyk
  ucz. kl. IIf z pracownikiem działu
  organizacyjnego w Starostwie.


  Z Panią Naczelnik Wydziału Finasowego
  w Starostwie Magda Jagłowska IIb, Olga Demczuk IIb,
  Marta Samsel IIa.


  Magdalena Bałdyga kl. IIg
  w Redakcji Kurka Mazurskiego.


  Alicja Gąska kl. IIb
  w Biurze Turystycznym "Mazur - Pol".


  Alicja Gąska kl. IIb
  w Biurze Turystycznym "Mazur - Pol".


  W APTECE LWOWSKIEJ uczennice kl. IIc
  Aneta Glinka, Kasia Leszczyńska, Ania Adamczyk.


  W aptece "Nowa"
  Iwona Kosakowska z kl. IIe.


  W aptece "Nowa"
  Iwona Kosakowska z kl. IIe.