REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Mamy medalDzień Edukacji Narodowej miał jeszcze jednego bohatera. Nie mogliśmy być świadkami tej uroczystości, ponieważ odbyła się w Olsztynie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "Eranowa". Tam właśnie wręczano nagrody, odznaczenia i medale Komisji Edukacji Narodowej najbardziej zasłużonym pedagogom. Wśród tego zacnego grona znalazła się pani Elżbieta Mrożek, która otrzymała najwyższe resortowe odznaczenie przyznawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej - pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jest on przyznawany nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.

Oto niektóre z zasług pani Elżbiety Mrożek: jest nauczycielem dyplomowanym, przez wiele lat związanym z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie, gdzie zajmowała się przygotowaniem polonistycznym nauczycieli. Podejmuje nowatorską działalność dydaktyczną, zdobywała doświadczenie pedagogiczne w kraju i za granicą. Uczestniczyła w programach studyjnych: Tempus-Redesign w grupie: Edukacja językowa / wyjazdy studyjne do Anglii / oraz w programie: Phare Smart realizowanym przez Konsorcjum Brunel University i Instytut Badań Edukacyjnych - jako specjalista krajowy w komponencie 04 - grupa: język polski. Pani Elżbieta Mrożek przygotowywała młodzież polonijną z: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu do pracy wśród rodaków za granicą. Jest współautorką publikacji: Edukacja poprzez język; O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego, artykułów w Biuletynie Kolegiów Nauczycielskich, scenariuszy zajęć i materiałów powarsztatowych, prowadziła wiele warsztatów metodycznych kształcących nauczycieli, bierze aktywny udział w różnych formach kształcenia zawodowego. Stała się ekspertem w dziedzinie prowadzenia dramy. Jest egzaminatorem CKE, przez wiele lat była ekspertem MEN wchodzącym w skład komisji przyznających nauczycielom stopnie awansu zawodowego, uzyskuje wysokie oceny jakości pracy.
Kolejne zasługi to długa lista działań i opisu aktywności.

Grono naszych medalistów rośnie w siłę. Pragnę przypomnieć, że należą do niego również: pani dyrektor Mariola Jaworska, pani Anna Ciszewska, pani Jolanta Zieniuk-Piwowarska, pani Krystyna Gełdon i pani Alina Wrońska.

Serdecznie gratulujemy.

Na trzecim zdjęciu Pani Elżbiecie Mrożek towarzyszą od lewej: Pani Krystyna Łukowska (ZS nr 1 w Szczytnie), Pani Lidia Staroń (Senator RP).

Zobacz zdjęcia