REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Szkolne Koło KresoweWe wrześniu rozpoczęło działalność Młodzieżowe Koło Kresowe. Nawiązaliśmy kontakt z Towarzystwem Ziemi Nowogródzko - Wileńskiej w Szczytnie, dzięki czemu mieliśmy zaszczyt gościć członkinie Towarzystwa: Janinę Surgał, pełniącą funkcję prezesa organizacji i Krystynę Gełdon, do niedawna nauczycielkę historii w naszej szkole, która także opiekowała się Kołem Kresowym, działającym w liceum.

Spotkanie odbyło się 30.09.2015 r. Uczestniczyła w nim klasa Id. Obie Panie przedstawiły dzieje naszych wschodnich ziem, opowiedziały o kontaktach z Polakami zamieszkującymi Kresy i zachęcały do działalności na ich rzecz. W czasie spotkania okazało się, że wśród uczniów są osoby, których rodziny pochodzą właśnie z Kresów.

Pamiętajmy o Polakach przybyłych stamtąd do ojczyzny i o tych, którzy pozostali za wschodnią granicą nie z własnej woli. To właśnie dzięki nim Wileńszczyznę łączymy z polskością.
Wszystkich chętnych, którzy interesują się historią i kulturą Kresów, serdecznie zapraszamy do członkostwa w Szkolnym Kole Kresowym.Opiekunka SKK - Elżbieta Weichhaus-Kończyk