aktualności » z życia szkoły

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy BiblijnejJuż po raz dziewiętnasty Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zaprosiło młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.
Zakres merytoryczny tegorocznej edycji obejmuje: Księgę Jonasza, Ewangelię wg św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem zawartymi w Edycji świętego Pawła, 2009. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim.
Autorami pytań są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym, bez egzaminów wstępnych na renomowanych uczelniach wyższych. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, takie jak pielgrzymki do Ziemi świętej, Rzymu czy Wilna, książki, albumy i wiele innych. Jednak największą nagrodą jest spotkanie ze Słowem Bożym i możliwość dzielenia się nim we wspólnocie młodych ludzi, którzy, nie tracąc niczego ze swego młodzieńczego entuzjazmu, opowiadają się po stronie Ewangelii. Dzięki tej inicjatywie wielu z nich po raz pierwszy spotyka się z Biblią bliżej.

Zakończył się szkolny etap XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Troje laureatów: Dawid Rybiński (Ia), Michał Kowalczyk (Ia) i Karolina Kaczmarczyk (Id) już 21 kwietnia 2015r. będzie reprezentować naszą szkołę w etapie diecezjalnym. Życzmy sukcesów.Zobacz zdjęcia