REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Żywa lekcja historii w WarszawieDnia 23.03.2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy w celu pogłębienia wiedzy z historii w miejscach, których ona się tworzyła. Wycieczkę zorganizowała Pani Elżbieta Weichhaus - Kończyk - nauczyciel historii ,nawiązawszy kontakt z posłem ziemi warmińsko - mazurskiej Panią Urszulą Pasławską. Opiekunami były Panie: Monika Chorążewicz i Małgorzata Bogucka. Trasa edukacyjna była skoncentrowana na dwóch miejscach - Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej i Powązkach Wojskowych.

W parlamencie RP uczniowie spotkali się na Sali Plenarnej Sejmu z posłem Arturem Dębskim, który przybył w zastępstwie za Panią poseł Pasławską. Omówił on funkcjonowanie Sejmu i Senatu oraz przekazał wiele istotnych informacji na temat instytucji, w której zapadają najważniejsze decyzje i uchwały dotyczące naszego kraju. Spotkanie było bardzo owocne . Młodzież zadała Panu posłowi wiele pytań. Budynek parlamentu zrobił na uczniach wielkie wrażenie, a wiedza z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej w Polsce została znacznie pogłębiona.

Również wielkie wrażenie na uczniach zrobił pobyt na Powązkach Wojskowych. To miejsce spoczynku osób związanych z historią Polski z ostatnich dwóch wieków było "dotknięciem historii na żywo". Uczniowie odnaleźli groby bohaterów: powstańców, ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej, wielu wybitnych ludzi kultury i sztuki, ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku oraz kwaterę na Łączce. Młodzież w nastroju smutku i zadumy wracała myślami do tragedii tamtych lat. Ten dzień przeżyć i emocji był dla wszystkich uczestników wycieczki bardzo potrzebny. Warto czasami wyjść poza szkolne mury i spotkać się z historią na żywo.

Zobacz zdjęcia