aktualności » z życia szkoły

Lekcja historii w muzeumDnia 11 marca klasa II e, realizująca rozszerzony program nauczania z historii, spędziła dwie godziny lekcyjne w Muzeum Mazurskim w Szczytnie. Temat zajęć poprowadzonych przez panią Annę Stancel dotyczył naszego miasta w średniowieczu i w czasach nowożytnych, a więc od XIII do XIX wieku. Lekcja w otoczeniu eksponatów muzealnych oraz źródeł historycznych jest zupełnie inną formą odbioru historii i przekazu wiedzy od tej tradycyjnej, czyli szkolnej. Mam nadzieję, że bogate zbiory muzealne, zwłaszcza dotyczące kultury ludowej, zgromadzone w naszym muzeum, zachęcą moich podopiecznych do bardziej wnikliwego poznawania historii świata, kraju i regionu.Wychowawca klasy II E
mgr Wojciech Gramowski.

Zobacz zdjęcia