REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Konferencja "Uzależnienia behawioralne - leczenie i praktyka"25 listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole konferencja regionalna poświęcona zagrożeniom związanym z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Celem spotkania było podjęcie dyskusji dotyczącej tych zagrożeń oraz zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań, umożliwiających zapobieganie i przeciwdziałanie im. Konferencję zaadresowano do: instytucji, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, zobowiązanych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia. Ponadto zaproszono pracowników organizacji pozarządowych, prowadzących działania profilaktyczne i terapię uzależnień, a także reprezentantów innych grup zawodowych, np. lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażników miejskich, pedagogów, nauczycieli.

Zobacz zdjęcia