REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Magdalena Ossowska stypendystką Prezesa Rady Ministrów
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Magdalena Ossowska, uczennica klasy III e naszego liceum, znalazła się w gronie osób wyróżnionych STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW. Uroczystość wręczenia tej szczególnej nagrody odbyła się 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Magdalena Ossowska reprezentowała nie tylko naszą szkołę, a także wszystkich stypendystów, co było dla niej ogromnym wyróżnieniem. Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty, pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce oraz znalezienia się w gronie tegorocznych stypendystów. Wyraziła pewność, że ich sukces to rezultat ciężkiej pracy, pasji i zainteresowań. Słowa uznania skierowała także do nauczycieli, rodziców i dziadków. Obecna na uroczystości Grażyna Kluge, wicewojewoda warmińsko-mazurski, życzyła młodzieży kolejnych sukcesów w nauce.
Serdecznie gratulujemy Magdzie i życzymy następnych nagród.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kolejni uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie powiększą grono wyróżnionych. Warto wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać wytypowanym do stypendium PRM: kandydatami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Stypendium przyznaje się m.in. uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Zachęcamy Was do wytrwałej pracy i trzymamy kciuki.

Zobacz zdjęcia