REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Konsument - król rynku27 października na lekcjach przedsiębiorczości we wszystkich klasach pierwszych liceum odbyły się spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenckich, Panią Katarzyną Kostiuk. Pani Rzecznik wyjaśniła nam znaczenie terminów: konsument, towar konsumpcyjny oraz zapoznała nas z podstawowymi prawami, które przysługują konsumentowi. Dowiedzieliśmy się, kiedy warto korzystać z gwarancji, a kiedy z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową. Uzyskaliśmy informacje, w jaki sposób postępować, kiedy nie otrzymaliśmy towaru, który został przez nad zamówiony i opłacony przez Internet. Zostaliśmy także ostrzeżeni przed działaniami firm, które naciągają klientów, żądając od nich wcześniejszych opłat za korzystanie z usług. Na lekcjach mogliśmy także podzielić się własnymi doświadczeniami konsumenckimi. Zajęcia były bardzo interesujące, zdobyliśmy wiedzę, którą wykorzystamy w praktyce, bo przecież każdy z nas jest konsumentem.