REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Zakończenie akcji "20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie świata"
Czy wiecie, że blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. telefony komórkowe?
Zużyty sprzęt elektroniczny to odpady , które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak rtęć czy ołów. Przy niezachowaniu należytej ostrożności mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. 30 maja 2014 roku w naszej szkole zakończyła się akcja mająca na celu zbiórkę zużytych telefonów komórkowych.
Bardzo aktywnie włączyły się do niej klasy gimnazjalne - 1sa i 2sa, które przyniosły do szkoły ponad 30 uszkodzonych telefonów.
Zostaną one przekazane firmie, zajmującej się utylizacją lub uzdatnianiem do ponownego wykorzystania,a dochód z nich zostanie przekazany na zwiększenie efektywności energetycznej placówek (poprzez wymianę starych sprzętów AGD na nowe, energooszczędne urządzenia) służących kształceniu i wychowywaniu dzieci.Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

Zobacz zdjęcia